Opinie o Nas
Informacje dodatkowe

------------------------------------------------------------- 

*o ile w ofercie nie jest podane inaczej            

-------------------------------------------------------------

>>Katalog żarówek<<

Bezpieczny sklep

 

 

Newsletter
Zapisz się do Newslettera podając swój adres e-mail, a będziesz na bieżąco z nowościami i promocjami.
Reklamacje i zwroty

REKLAMACJE I ZWROTY

 Reklamacja i gwarancja

Naszym obowiązkiem prawnym jest dostarczenie zamówionego towaru bez wad. Jeżeli jednak otrzymany produkt będzie posiadał wady ukryte lub uszkodzi się podczas użytkowania z przyczyn niezależnych od Ciebie, możesz skorzystać z prawa gwarancyjnego, o ile gwarancja została udzielona np. przez producenta, importera lub sprzedawcę, warunki gwarancji zostały wyszczególnione w dokumencie gwarancyjnym, który otrzymałeś wraz z towarem oraz bezpośrednio w ofercie produktu, a wada, która wystąpiła, objęta jest gwarancją i nie upłynął jeszcze jej okres.

Niezależnie od powyższego, jeśli po dokonaniu zakupu okaże się, że otrzymany towar jest uszkodzony, nie działa prawidłowo lub stwierdziłeś inną niezgodność towaru z zawartą umową, a towar nabyłeś jako konsument, masz prawo złożyć reklamację. Co do zasady, wadliwy towar powinien zostać odesłany do sprzedawcy, aby umożliwić mu zbadanie zasadności reklamacji. W razie wątpliwości skontaktuj się z nami celem ustalenia kolejnych kroków.

 

Aby Twoja reklamacja została rozpatrzona szybko i sprawnie, powinieneś/powinnaś spełnić następujące warunki: 

WARUNKI GWARANCJI:
Gwarantem jest firma HiD Spółka jawna  R.Hucaluk, Ł.Kłosowski, ul. Żywiecka 18, 41-810 Zabrze

1. Termin gwarancji wynosi 12, 18, 24, 48 lub 72 miesiące, licząc od daty zakupu (szczegóły są podane bezpośrednio w ofertach). Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terytorium RP.
2. Naprawy sprzętu w okresie gwarancyjnym wykonywane są przez Centralny Punkt Serwisowy (CPS) Gwaranta lub inne upoważnione przez gwaranta autoryzowane Punkty Serwisowe. W rozumieniu
niniejszych warunków Gwarancji za Centralny Punkt Serwisowy uważa się firmę HiD Sp.j. R.Hucaluk, Ł.Kłosowski.
3. W przypadku stwierdzenia, w okresie ważności gwarancji wady lub uszkodzenia sprzętu, zostanie ona bezpłatnie usunięta w ciągu 14 dni roboczych od daty dostarczenia sprzętu do CPS lub innego
wskazanego przez Gwaranta autoryzowanego Punktu Serwisowego. Okres gwarancji przedłuża się o czas przebywania sprzętu w Punkcie Serwisowym.
4. Sprzęt do naprawy powinien być dostarczony, do Punktu Serwisowego w oryginalnym opakowaniu fabrycznym. W przypadku braku kompletnego opakowania, ryzyko uszkodzenia w czasie transportu
ponosi reklamujący.
5. Produkt reklamowany odbierany jest od klienta za pośrednictwem kuriera GLS w systemie "door to door" na koszt Sprzedającego po wcześniejszym pisemnym zgłoszeniu reklamacji na adres przedsiębiorstwa lub adres e-mail sklep@twojeauto24.pl.
6. Warunkiem przyjęcia urządzenia do naprawy gwarancyjnej jest dostarczenie przez reklamującego:
a) czytelnie i poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej (bez skreśleń i przeróbek, z wpisaną nazwą, modelem produktu i jego numerem seryjnym, jeżeli taki posiada, z podpisem sprzedawcy, pieczątką
oraz datą zakupu)
b) dowodu zakupu kopia/oryginał
c) reklamowanego produktu (bez akcesoriów) z nienaruszonymi plombami producenta.
Punkt Serwisowy może odmówić wykonania naprawy gwarancyjnej w przypadku stwierdzenia niezgodności danych w dokumentach i na sprzęcie, naruszenia plomb, niezgodności numerów seryjnych lub
zmiany oprogramowania przez osoby nieupoważnione.
7. Gwarancja nie obejmuje sprzętu:
- użytkowanego niezgodnie z instrukcją obsługi będącej na wyposażeniu sprzętu,
- uszkodzonego przez czynniki zewnętrzne (uszkodzenia mechaniczne, zanieczyszczenia, zalania, zjawiska atmosferyczne oraz inne przyczyny, które nie mogą zostać objęte polisą ubezpieczeniową),
- zmienionego lub użytkowanego niezgodnie z przeznaczeniem
- uszkodzonego na skutek niewłaściwego użytkowania lub nieprawidłowej instalacji,
- gwarancja nie obejmuje baterii i akumulatorów jeżeli urządzenie takie posiada.
Zakresem gwarancji nie są objęte czynności wymienione w instrukcji obsługi oraz należące do podstawowej obsługi eksploatacyjnej np. zainstalowanie sprzętu.
8. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji (po stwierdzeniu prawidłowego działania sprzętu przez sprzedawcę lub Punkt Serwisowy) lub odrzuceniu niniejszej gwarancji, klient pokrywa koszty
sprawdzenia sprzętu oraz koszty transportu urządzenia do i z Punktu Serwisowego (23,00zł brutto).
9. Gwarant nie będzie ponosił odpowiedzialności za terminowość usług gwarancyjnych, jeżeli działalność ich zakłócona zostanie nieprzewidzianymi okolicznościami o charakterze sił wyższego rzędu.
10. Poza niniejszą drukowaną gwarancją nie ma żadnych innych jawnych gwarancji, pisemnych lub ustnych. Wszystkie gwarancje domniemane, w tym bez ograniczeń, gwarancje domniemane dotyczące
przydatności do celów handlowych lub szczególnych zastosowań są ograniczone do czasu trwania niniejszej gwarancji.
11. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
12. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje ograniczona do 12 miesięcy od daty zakupu, dla Produktów marki Osram pozostaje niczym nie ograniczona (24 miesiące).
13. W przypadku zagubienia lub zniszczenia karty gwarancyjnej duplikaty nie będą wydawane.
14. Produkty przeznaczone do montażu podlegają gwarancji tylko i wyłącznie pod warunkiem zamontowania ich w specjalistycznych serwisach lub zakładach usługowych, potwierdzeniem tego jest dowód zakupu takiej usługi (faktura lub paragon).
15. Gwarant skraca okres Gwarancji dla Klienta nie będącego Konsumentem do 12 miesięcy od daty zakupu Produktu, nie dotyczy Produktu marki Osram.

Przykładowa karta gwarancyjna na okres 12 miesięcy do pobrania >tutaj<

 

Reklamacja z tytułu rękojmi.

Reklamacja z tytułu rękojmi udzielana jest na podstawie Kodeksu cywilnego art. 556-576.

 

Zwrot produktu – gwarantowane 14 dni na zwrot

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku „O prawach konsumenta” masz prawo zrezygnować z zakupu bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.

Skorzystanie z tego prawa jest możliwe, jeśli w powyższym terminie złożysz pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Pisząc oświadczenie, możesz skorzystać ze wzoru dostępnego >tutaj<. Do zachowania terminu odstąpienia wystarcza wysłanie oświadczenia o odstąpieniu w formie papierowej na adres ul. Żywiecka 18, 41-810 Zabrze lub za pomocą poczty elektronicznej na e-mail sklep@twojeauto24.pl.

Zwracany produkt powinieneś odesłać bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym niż 14 dni, na adres naszego przedsiębiorstwa dostępny w zakładce „Dane firmy i kontakt”. Koszt przesyłki zwrotnej ponosisz we własnym zakresie. Orientacyjny koszt zwrotu możesz ustalić na podstawie naszej zakładki „Czas i koszty dostawy”, pamiętaj jednak, że sklep może mieć zniżki u przewoźników, w związku z czym indywidualny koszt zwrotu może być wyższy od kosztu wysyłki do Ciebie.

Pamiętaj, że prawo do odstąpienia od umowy nie daje możliwości bezpłatnego używania produktu. Zgodnie z przepisami, jeśli zwracany produkt był użyty w większym zakresie niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, sprzedający ma prawo do obciążenia kupującego kosztami umniejszenia jej wartości.

W przypadku odstąpienia od umowy otrzymujesz zwrot wpłaconej tytułem zakupu kwoty - ceny produktów, najmniejszych dostępnych w sklepie kosztów wysyłki i innych kosztów z wyjątkiem wspomnianych wyżej kosztów zwrotu. Pieniądze zostaną odesłane tym samym sposobem, którym dokonałeś zapłaty, chyba że wyrazisz zgodę na inną formę. Nastąpi to niezwłocznie po otrzymaniu przez nas zwróconego zakupu.

Zgodnie z prawem prawo do zwrotu nie przysługuje m.in. gdy przedmiotem sprzedaży jest:

  • rzecz nieprefabrykowana, stworzona na indywidualne zamówienie konsumenta,
  • rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  • rzecz dostarczona w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych,
  • rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  • nagrania dźwiękowe lub wizualne dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  • dzienniki, periodyki lub czasopisma, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
  • treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta.

 

Bezpieczna dostawa

Oferujemy Ci także możliwość bezpiecznej dostawy towaru.
 
Przesyłki wysyłane przez nas pakowane są w opakowania kartonowe z wypełnieniem papierowym lub koperty bąbelkowe oraz oklejone taśmą bezpieczeństwa, tak aby uniemożliwić uszkodzenie zawartości i kradzież towaru.
Jeżeli towar, który otrzymasz, ma naruszone opakowanie (zgniecenie, wgłębienie, zalanie, rozdarcie, ślad po uderzeniu itp.), jest niekompletny lub uszkodzony przez przewoźnika, masz prawo żądać od dostarczyciela spisanie protokołu szkody. Protokół szkody powinien zawierać: datę, godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń lub zauważonych braków w towarze, uwzględniając jego markę i model.

W przypadku nieuszkodzonego opakowania okaże się, że po rozpakowaniu produkt jest uszkodzony. Należy w takiej sytuacji napisać do nas.

Reklamacje uszkodzonego produktu mogą być zgłaszane w terminie do 7 dni od chwili odbioru przesyłki. Spisany protokół należy przesłać na adres naszego sklepu wraz z dowodem zakupu. Wymiana sprzętu na nowy jest możliwa tylko w przypadku spełnienia powyższych warunków. Nowy towar jest wysyłany dopiero po otrzymaniu przez nasz sklep produktu będącego przedmiotem reklamacji.

Chcemy zapewnić Tobie, jako Kupującemu maksimum korzyści z zakupów w naszym sklepie. Naszym celem jest Twoje zadowolenie nie tylko z wybranych produktów, ale również ze sposobu ich dostarczenia. 

Pozasądowa droga rozstrzygnięcia sporu.

W przypadku zastrzeżeń do transakcji i sporu ze sprzedającym istnieje możliwość rozstrzygnięcia sporu na drodze pozasądowej. Właściwym organem do rozstrzygania sporu dla handlu są polubowne sądy konsumenckie przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej. Skierowanie sprawy do tej instytucji wymaga zgody obu stron.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony